Pilze Pilze Galerie

Orangebecherling (Aleuria aurantia)

Foto: Georg Müller (Georg.Mueller@pilzepilze.de)
Datum: 01. 11. 1999
Ort: Durbach, Schwarzwald, 450m. Geschotterter Waldweg.
[ Pilzgalerie | Pilze Pilze Pilze ]