Pilze Pilze Galerie

Pantherpilz (Amanita pantherina)

Foto: Georg Müller (Georg.Mueller@pilzepilze.de)
Datum: 27. 10. 1999
Ort: Karlsruhe, Hardtwald, 110m. Buchen.
Weitere Bilder:


Perlpilz (links) und Pantherpilz
Foto: Georg Müller
[ Pilzgalerie | Pilze Pilze Pilze ]