Pilze Pilze Galerie

Pfefferröhrling (Chalciporus piperatus)

Foto: Thomas Pruß (pruss@jahr-verlag.de)
Datum: ??
Ort: Schwabsted/Nordfriesland, Schwabstedter Wald. Buchen zusammen mit A. muscaria
[ Pilzgalerie | Pilze Pilze Pilze ]