Pilze Pilze Galerie

Violetter Rötelritterling (Lepista nuda)

Foto: Georg Müller (Georg.Mueller@pilzepilze.de)
Datum: 11. 11. 1999
Ort: Karlsruhe, Schlosspark, 110m. Holzmulch.
[ Pilzgalerie | Pilze Pilze Pilze ]