Pilze Pilze Galerie
Amanita pantherina (Pantherpilz)
Speisewert: giftig

Weitere Bilder in der neuen Galerie: Amanita pantherina

Foto:Georg Müller
Datum:29.09.2000
Ort:Karlsruhe, Forschungszentrum, 110mNN. Hainbuchen, Roteichen.
MTB/Q:
Weitere Bilder:

Foto: Georg Müller
05.10.2000,Forschungszentrum, 110mNN. Eichen, Birken
Foto: Georg Müller
27. 10. 1999, Karlsruhe, Hardtwald, 110m. Buchen.Pilzgalerie | Pilze Pilze Pilze