Pilze Pilze Galerie
Coprinus niveus (Schneeweisser Dungtintling)
Speisewert: ungeniessbar

Weitere Bilder in der neuen Galerie: Coprinus niveus

Foto:Georg Müller
Datum:14.10.2000
Ort:Calmbach, Schwarzwald, 950m. Pferdeäpfel.
MTB/Q:
Weitere Bilder:

Foto: Georg Müller
31.10.1999,Ruhestein, Schwarzwald, 950m. Kuhfladen.Pilzgalerie | Pilze Pilze Pilze