Pilze Pilze Galerie
Entoloma rhodopolium (Niedergedrückter Rötling)
Speisewert: giftig

Weitere Bilder in der neuen Galerie: Entoloma rhodopolium

Foto:Georg Müller
Datum:05. 08. 2000
Ort:Oberkirch, Schwarzwald, Esskastanien, 370mNN
MTB/Q:7414/3

Pilzgalerie | Pilze Pilze Pilze