Pilze Pilze Galerie
Entoloma sepium (Schlehenrötling)
Speisewert: essbar, gut

Weitere Bilder in der neuen Galerie: Entoloma sepium

Foto:Georg Müller
Datum:30.04.2000
Ort:Oberkirch, Schwarzwald, Wiese unter Zwetschgenbäumen.
MTB/Q:7414/3

Pilzgalerie | Pilze Pilze Pilze