Pilze Pilze Galerie
Ripartites tricholoma (Bewimperter Filzkrempling)
Speisewert: ungeniessbar

Weitere Bilder in der neuen Galerie: Ripartites tricholoma

Foto:Georg Müller
Datum:04.11.2000
Ort:Oberkirch, Schwarzwald, 380m. Fichten/Tannen.
MTB/Q:7514/1

Pilzgalerie | Pilze Pilze Pilze