Pilze Pilze Galerie
Volvariella gloiocephala (Grosser Scheidling)
Speisewert: essbar

Weitere Bilder in der neuen Galerie: Volvariella gloiocephala

Foto:Georg Müller
Datum:11. 11. 1999
Ort:Karlsruhe, Schlosspark, 110m. Holzmulch.
MTB/Q:6916/3
Weitere Bilder:

Foto: Georg Müller
18.10.2000, Forschungszentrum Karlsruhe, Gras.Pilzgalerie | Pilze Pilze Pilze